Strømstøtte og fritidsboliger

Regjeringen har ikke inkludert fritidsboliger og vi i fritidsbolig.net skjønner ikke tankegangen bak ordningen.

Vi har ca. 500.000 fritidsboliger i Norge og med et snitt på 4 som i dag brukes for brukere av fritidsboliger er vi oppe i ca 2 millioner som bruker fritidsbolig i Norge av stort og smått. Vår påstand er at dette er mange “vanlige folk” som regjeringen så fint satt fokus på i sin kampanje før valget.

Så ser vi på strømstøtte ordningen som da ikke dekker fritidsboliger, men husstander. Denne ordningen dekker et forbruk 5000kwh pr måned. Altså 60.000kwh i året for husholdninger. Denne ordningen dekker altså familier som har et strømforbruk opp mot 60.000kwh på sitt hus, men ikke en familie som for eksempel bruker 10.000kwh i sin leilighet og 10.000kwh på sin fritidsbolig som totalt blir 20.000kwh. Dette blir langt under de 60.000kwh, men er altså ikke interessant for regjeringen å diskutere (ref vår tidligere dialog med talspersoner for regjeringen).

Vi i fritidsbolig.net mener at vi alle gjør ulike valg. Noen kjøper seg store villaer og bruker penger på det, mens andre er nøkterne “vanlige folk” og bruker mindre penger på bolig og kjøper seg heller en fritidsbolig.

Ser vi i tillegg på hva strømstøtte-ordningen reelt koster staten så kommer vi over en annen interresant faktor. Det er ikke noe insentiv for forbrukere å spare strøm eller bruke strøm til riktig tid. Tar vi et enkelt regnestykke hvor en forbruker kan velge å kjøre vaskemaskinen på morgen eller kveld i forhold til midt på dagen kan man kanskje i dette eksemplet spare 50øre for den ,5kwh som en vaskemaskin bruker for å kjøre et 40 graders program. Prisen for kwh strøm i dette eksemplet er 1,- kwh morgen og kveld og 1,50 kwh for midt på dagen.
Staten dekker 90% av strømkostnad over 87,5 øre ink mva.
De støtter dermed i øre for strømpris 1,- pr kwh:
(100-70)*90/100 = 27 øre pr kwh
og når prisen på strøm er 1,5 pr kwh:
(150-70)*90/100 = 72 øre pr kwh

For den enkelte vasken som bare brukte ,5 kwh blir ikke det så mye, MEN om vi regner det opp med 2,5 millioner husstander i Norge så begynner tallene å bli interessante.
Da får vi nemlig at når prisen er 1,- pr kwh så støtter staten forbruket totalt for alle husstander med: 675.000,- ser vi på når kwh prisen er 1,5 pr kwh er totalen 1.800.000,- altså en forskjell i statlig kostnader på over 1,125 millioner kroner.
Dette er bare et eksempel. På våre sider skriver vi om også om hvordan vi kan være smarter i hvordan vi bruker dusjen for å spare penger. I realiteten som eksemplet over viser, så dekker staten store deler av den kostnaden når prisen på strøm går over 70 øre.

Staten har ingen insentiver for at vi som forbrukere passer på å bruke strøm når den er billigst på dagen. Så vet vi også at man ikke alltid kan velge, men vi tror at mange kan velge og at vi kan få formidable besparelser for staten og oss selv, om vi er litt mer bevisste.

Ved at prisen går opp fra 1,- pr kwh til 1,5 kwh så vil staten for et forbruk på 1000 kwh i mnd for en forbruker gå fra 270,- i mnd til 720,- i mnd altså 450,- i mnd. Men for oss forbrukere går den fra 730,- i mnd til 780,- altså ca 50,-.
50 kroner er 50 kroner, men vi tror at alt for mange ikke skifter vaner av den grunn. Dette er penger staten kunne brukt til helt andre formål hadde insentiv for mindre forbruk blitt klarere.

I 2024 budsjetterer regjeringen med en strømstøtte på ca 10 milliarder og om vi alle greide å redusere dette med 10% ved å tenke oss om, så blir det 1 milliard vi kan bruke på andre fornuftige formål.

Strømstøtteordningen treffer skjevt i forhold til vanlige folk, som faktisk eier fritidsbolig og i tillegg har den ingen form for motivasjon for forbrukere til å bruke mindre. På tide å gjøre noe.