Skrive kontrakt ved utleie av hytta?

Kortidsutleie av fritidsbolig omfattes ikke av husleieloven, og da er det nyttig å skrive kontrakt med leietakerne.

Det er nemlig mye som kan gå galt når man leier ut.

Vi kan blant annet nevne:

Situasjoner hvor det oppstår ødeleggelser i form av knuste gjenstander, brann eller vannskader.

Tyveri eller innbrudd enten gjennomført av leietaker eller som forårsaket av leietaker. Om leietaker har besøk, glemmer å låse en dør eller lar et vindu stå åpent.

Leietakere som ikke betaler, leietakere som ikke rydder etter seg, leietakere som ikke overholder tidsfrister.

Listen over ting som kan gå galt i et leieforhold er nærmest uendelig, og det er umulig å sikre seg mot alle farer, det er allikevel nyttig å ha en kontrakt, slik at ikke bare forventinger og plikter er avklart, men også juridisk bindende om det skal oppstå en tvist under eller i etterkant av leieforholdet.

I tillegg til å ha en utvaskliste over hva som forventes av leietaker, samt begrense verdigjenstander plassert i utleieboligen er det smart å ha en egen leiekontrakt – selvom leieforholdet bare gjelder to-tre dager. NB: Husk å avklare med forsikringsselskapet av fritidsboligen benyttes om uteleiobjekt.

Portaler eller selvhjulpet

Mange velger å leie ut gjennom Finn.no, og her har du muligheten til å opprette en fullstendig digital leiekontrakt som signeres med e-signatur. Begge parter mottar en nedlastbar PDF. Her må dere også finne en løsning for hvordan dere skal håndtere betaling og depositum.

Et alternativ til dette er Airbnb. I AirBnb lister du opp en rekke krav til leietaker som inngår i utleieannonsen, og når noen booker hytta, opprettes det en automatisk kontrakt som går via AirBnb, og omfatter også de kravene du stilte i annonsen. AirBnB håndterer også en del av risikoen og leietaker foretar også betaling gjennom AirBnb.

For de som vil gjøre det helt selv, finnes det leiekontraktet tilpasset utleie av fritidsbolig, og blant annet medlemmer av Huseiernes Landsforbund har tilgang til å laste ned én versjon her.

Les mer om leiekontrakten til Finn.no her

Se om utleie via AirBnb her.