Sjekk røykvarslere

En fersk undersøkelse viser at 5 prosent ikke har eller vet ikke om de har røykvarsler. Det betyr at opp mot 200 000 personer kan gå jula i møte uten hjemmets viktigste livredder.

På sidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan vi lese:

– Det er både overraskende og skremmende at så mange ikke har røykvarsler. Slik jeg ser det, er det å være i en bolig uten fungerende røykvarsler, som å kjøre bil uten bilbelte, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

3 prosent sier at de ikke har røykvarsler, og 2 prosent sier de ikke vet om de har, viser en fersk undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Røykvarslerdagen.

Høysesong for branner

Røykvarslerdagen 1. desember markerer inngangen til høysesongen for branner. De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 45 prosent flere utrykninger til boligbranner i desember enn i andre måneder. I 2022 rykket brannvesenet ut på 1 807 boligbranner i privatboliger. 266 av disse var i de-sember. 7 personer mistet livet i desember i fjor. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal.

– Risikoutsatte grupper kan ha utfordringer med å sjekke røykvarsleren selv. Derfor er vi avhengige at de pårørende tar et ekstra ansvar. Sjekk om dine nærmeste har røykvarsler som fungerer og bytt batteri ved behov, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brann- og redningsvesenet og Gjensidige. Brannvesen og lokale eltilsyn rundt om i landet deltar i kampanjen med lokale publikumsrettede aktiviteter som blant annet boligbesøk og stands på kjøpesentre.

Røykvarslere går ut på dato

Det finnes cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem, men mange vet ikke at de har begrenset levetid. Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene.

– Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren, sier brannekspert Rune Siewartz Nielsen i Gjensidige.

Alle må kunne høre brannalarmen

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje.

– Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.
– Vi anbefaler også at du har røykvarslere på soverommene.
– Du bør bruke seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette er spesielt viktig dersom boligen din har flere etasjer.
– Alle må kunne høre brannalarmen, uansett hvor de er i boligen.

Husk at røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

På www.roykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.