Møtelokale på Torpomoen i Hallingdal

Vi besøkte Kimen til Vekst på Torpomoen og fikk oppleve en reise tilbake til Reodor Felgens verden. Inspirerende møterom som viste oss alt fra “innendørs sleggekast” 🙂 til en rekke andre fornøyelige detaljer fra Reodors verden.