fbpx

Kontroll av utslipp fra fritidsboliger 2020

På sine hjemmesider informerer Flesberg Kommune om følgende:

09.03.2020Flesberg kommune starter opp sin faste kontroll av fritidsboliger, med godkjent utslippstillatelse for grå- og svartvann. Kontrollen omfatter også de fritidsboliger som tidligere har fått pålegg om utbedringer.

Planen er å starte opp i slutten av april, på de fritidsboligene som ligger langs Juvelivegen på nord Ble, og gå suksessivt sørover mot Nipeto-Gampeflå området.

Hytteeiere bes dermed om å låse opp kumlokk og annet, slik at kontrollene kan gjennomføres. Kommunens representant vil gjennomføre kontrollen fortløpende, uten annet varsel enn dette. Dersom du som eier har et ønske om å være med, kan du kontakte tilsynsingeniør utslipp:

Roy Sjødal tlf: 97551549  , roys@flesberg.kommune.no.

Alle utslippstillatelser fra Flesberg kommune har et vedtakspunkt med følgende:

  • Det må betales kr. 3.198,- for kommunens kontroll av nye anlegg. Kommunen foretar siden gebyrbelagt kontroll av anlegget hvert 4 -5 år. Gebyrer er hjemlet i Forurensingsforskriftens § 11-4.

For hytter uten innlagt vann, og med enkel gråvannskum er kontrollgebyret kr. 801,-.

Gebyrene for kontrollen justeres iht. kommunens gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens §20-1 og 20-2.

Vi anbefaler generelt at henvendelser sendes til mailadressen under, så vil mottaket i kommunen sørge for at det kommer til riktig person:

postmottak@flesberg.kommune.no

error: Content is protected !!