Fritidsbolig og formuesverdi i skattemeldingen

Sjekk skattemeldingen! Hvis du har kjøpt ny hytte eller bygget ny hytte i løpet av året, så må du kanskje selv finne ut av formuesverdien.

På skattetatens sider leser vi:

Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt. 

Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. For inntektsåret 2022 er det fastsatt en oppjustering med 25 prosent.

Dersom du har kjøpt fritidseiendom i løpet av året, skal du bruke formuesverdien som tidligere eier brukte ved siste fastsetting av formues- og inntektsskatt, oppjustert med 25 prosent.

Når det ikke er en formuesverdi

Har du verken opplysninger om kostpris eller tidligere fastsatt formuesverdi, registrerer du antatt markedsverdi. Det vil si, det fritidseiendommen ville blitt solgt for i dag.

Dersom du ikke selv klarer å vurdere antatt markedsverdi, kan du kontakte megler eller takstmann for å få verdien estimert. Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Ligger formuesverdien vesentlig over takstnivået for sammenlignbare eiendommer, kan du endre formuesverdien.

Andre forhold – sekundærboliger
Hvis fritidsboligen er registrert som sekundærbolig er ligningsverdien 100% av markedsverdi.

Andre forhold – klage på ligningsverdi
Hvis du derimot vil klage på at hytta har for høy ligningsverdi, må du vise til en verdivurdering tatt i 2023, men etter 1. Juli.

Du behøver ingen ekstra dokumentasjon til skatteetaten, men må kunne f.eks. fremlegge etakst dersom du blir forespurt dette.

Artikkelen er ment som en innledende veiledning, og med forbehold om feil eller endringer for verdifastsettelse bør leseren verifisere informasjon i artikkelen opp mot offisielle retningslinjer fra skatteetaten.no